Evenhantering Guestlogic

Från A till B och vidare – Samla all eventhantering i ett och samma system

Att samla all eventhantering, från inbjudan till anmälan hela vägen till check-in och on-site i ett och samma system spar både tid och resurser. Samtidigt får du möjligheten att följa dina gäster från start hela vägen till enkät och utvärdering. … Read More

Anmalan event guestlogic

Anmälan event – så skapar du en optimal anmälan för både dig och gäst

En digital anmälan event är ett kraftfullt verktyg för att nå ut till gäster och att snabbt och enkelt samla in den deltagarinformation du behöver. Med hjälp av vårt eventsystem skapas en anmälan som lätt kan skickas ut direkt i … Read More

anmälningssystem

Anmälningssystem för event

Anmälningssystem Ett professionellt anmälningssystem är något vi erbjuder våra kunder för att lösa ett vanligt problem; smidig registrering inför ett event och när gästerna anländer. När alla kommer samtidigt och det snabbt blir köbildning är av högsta vikt att gästerna inte … Read More