Undersökningar, quiz och Q&A:s

Engagera dina gäster och genera i anslutning viktigt data! Våra lösningar ger dig möjligheten att samla in information både före, under och efter eventet. Du kan göra det via mail, SMS – eller vår Event App!

Feedback, undersökningar & röstning

Bygg dina egna enkätformulär och få feed back före, under eller efter eventet. Du kan också genomföra undersökningar i realtid där varje gäst lämnar svar i vår Event App . Resultaten kan sedan projiceras på storbild under eventet för att engagera dina gäster så mycket som möjligt.

Protip: Genom att samla in feedback under eventet har många av våra kunder nått en svarsfrekvens på uppemot 80 procent! Enkäter som görs efter eventet har en genomsnittlig svarsfrekvens på mellan 5-15 procent.

Q&A (frågor & svar)

Tack vare vår Q&A-funktion får ALLA möjlighet att göra sin röst hörd! Genom att låta gästerna ställa sina frågor genom vår Event App i sin telefon, kommer man runt problemet med att många ogärna talar inför folk. Ni behöver ingen mikrofon, och ingen behöver fokusera på att minnas sin fråga till slutet av presentationen! Frågorna kan visas på storbild löpande när de kommer in, eller modereras om så önskas.

Quiz

Förvandla ditt event till ett spel och engagera dina gäster med vår quiz-funktion. Resultat och vem som ligger i ledning kan du visa på storbild.

Läs mer om hur ni kan engagera era deltagare här

Fungerar med

Web App

Publicera dina enkäter, quiz och Q&A:s i vår Web App

Email

Skicka utvärderingar via email

SMS

Skicka utvärdering via SMS

Vill du veta mer? Ring 031-425130 eller läs om
Engagera era deltagare

 

Vill du ha ett kostnadsförslag?