Interaktionsverktyg

Gör passiva deltagare aktiva

Skapa diskussion och engagemang med gästerna under konferensen genom mentometer med Q&A, Quiz och röstningar där resultaten kan visas på bildskärm och i eventappen för alla deltagare.

Interagera med publiken -
Q&A (frågor & svar)

Låt era gäster delta i diskussionen och enkelt göra sina röster hörda via en Q&A, frågor och svar system. Frågor kan filtreras av en moderator och presenteras direkt på storbild och i gästernas egna telefoner via eventappen. Det går enkelt att kolla en specifik Q&A och talare direkt i till det programmet i eventappen

Mentometer, enkät & utvärdering

Ta tillfället i akt och samla viktig information när många finns på den digitala tråden i eventappen. Få utvärdering av gästerna direkt på scen med en mentometer-funktion eller skapa dina egna enkätformulär och samla in svar före, under och efter eventet via mail och sms. Det kan till exempel vara enkäter som kundundersökningar, medarbetarenkäter, affärsenkäter eller feedback på eventet.

Protip: Genom att samla in feedback under eventet har många av våra kunder nått en svarsfrekvens på uppemot 80 procent! Enkäter som görs efter eventet har en genomsnittlig svarsfrekvens mellan 5 -15 procent.

Quiz - boosta företagseventet

Engagera deltagarna i pauserna under konferensen. Ta reda på hur hur bra koll de har på företaget eller annat område genom vår Quiz-funktion.Frågan kan ställas genom både text och bild!

Vill du veta mer? Ring 031-425130 eller läs om
Engagera era deltagare

 

Vill du ha ett kostnadsförslag?