Gamification för event

Bygg ett företagsanpassat mobilspel, samla poäng med incheckningar vid olika montrar och produkter på en mässa med NFC-teknik, gör undersökningar och omröstningar med mentometer i en eventapp med mera.

Gamification för event är ett kraftfullt sätt att engagera och skapa upplevelser. Enkelt förklarat skapas ett engagemang där deltagaren via en prestation når ett resultat där till exempel olika priser kan lösas ut beroende på deras insats. Det är bara kreativiteten som sätter gränserna hur du kan “gamifiera” nästa event och vilken värdefull information du som arrangör kan samla in.

Samla poäng

Belöna deltagarna med poäng i olika stadier av eventet, mötet och konferensen, exempelvis genom att gäst logga rin i appen, svarar på undersökningar, registrerar besök vid utställarmonter, checka-in på olika stationer, svarar på enkäter med mer.

Detta kommer inte bara engagera deltagarna utan också öka besöken hos dina utställare, som i sin tur har möjlighet att samla in värdefulla leads genom incheckningspunkter.

Event app - All information direkt i mobilen

Efter anmälan och registrering till eventet skickas automatiskt en mejlbekräftelse med en länk till appen, så deltagaren har direkt åtkomst. Detta sker via en automatisk inloggning och det behövs inte laddas ner något till sin telefon.

I appen ser deltagarna sina aktuella poäng, en ledartavla, samtidigt som de ser olika prisnivåerna vilket möjliggör att de målinriktat kan samla tillräckligt med poäng för att nå upp till priserna de önskar.

Appen innehåller också detaljer om eventet, agenda, föreläsare, vägledande information och många fler funktioner.

Inlösen av poäng mot priser och belöning

När gästerna engagerat sig och samlat tillräckligt med poäng för att få ett pris eller ett erbjudande från dig kan de hämta ut sin belöning på en plats du bestämmer. Självklart informeras detta tydligt i din eventapp.

Uthämtning av priser

Deltagarna visar upp sina poäng, som du kan bekräfta tack vare statistiken som samlats in och som du kan följa i realtid, och hämtar sitt pris. Hur och med vad du belönar dina gäster bestämmer du och vi är självklart ett stöd i att hitta något som är värdefullt för dina deltagare.

Vill du veta mer? Ring 031-280680 eller läs om
Flervalsintensiva event

Vill du ha ett kostnadsförslag?