Statistik & rapporter

Statistik & rapporter

Skapa engagemang och lösningar som optimerar information och statistik så ni har ökad förståelse och kunskap om era gäster och framtida event.

Ni kan t.ex skicka ut kund- & medarbetarenkäter, utvärdera er Q&A, analysera vilka gäster som faktiskt dök upp eller vilka seminarier som var mest populära.

Genom vår end-to-end lösning kan vi genera information hela vägen från anmälan till check-in och på samtliga interaktions moment i eventappen. Du förbättrar inte bara din kunskap och relation till deltagarna, i förlängningen ökar ni också er ROI.

Event-statistik

Med vårt system får ni besöksstatistik för hela eventet och dess olika delar, som entréstatistik, besök vid stationer eller kapacitet på drinkbiljtetter. Detta hjälper er mäta hur eventet fortlöper och möjliggör förändringar i sista minuten.

Information genereras i realtid med sync mellan alla våra produkter som registrering, app och check-in och kan enkelt följas eller exporteras direkt i systemet. Vi kan bygga skräddarsydda sidor om ni har specifika behov för att hantera data.

Använd dessa viktiga uppgifter för att enkelt följa upp dina gäster samt planera framtida event!

Relationsbyggande enkäter

Samla statistik som hjälper dig att utveckla verksamheten. Använd enkätverktyget i eventappen eller skapa en webbenkät och skicka ut till deltagarna under eventet. Undersök frågor som skapar och förstärker relationen er och deltagarna emellan, frågor i områden som arbetsmiljö, medarbetarenkäter, kundundersökningar etc.

Hantera data via vårt API

Vårt API är kopplad till Zapier.com, genom vilka vi kan skapa automatiska processer till över 300 olika program.

Om du har frågor rörande vår API eller funderar på en integrering till din platform eller app, kontakta oss.

Vill du veta mer? Ring 031-280680 eller läs om
Inbjudan

Vill du ha ett kostnadsförslag?