Mentometer app

Skapa mer interaktion på ditt nästa event med Guestlogic och vår mentometer app. Användningsområdena är många och gemensamt för dem är att de har en positiv påverkan på engagemanget från gästerna. Läs mer nedan om hur vi kan digitalisera ditt nästa event med vår mentometer app.

Inför ett möte eller event

Med vår mentometer app kan ni göra mycket mer än att bara rösta eller få feedback på plats.

Se till att samla in information, data och kunskap ifrån deltagarna redan innan ett möte eller event. Skapa engagemang och delaktighet redan innan arrangemanget genom att skicka ut uppgifter eller frågor som gästerna kan svara på eller tycka till om. Denna information kan då användas som underlag för diskussionsämnen eller för att forma eventet på plats. Vår mentometer app bidrar till att skapa engagemang långt innan och även efter ett event.

 

Förslag på engagemang inför ett event
Skapa uppgifter, utmaningar eller samla in information av dina mötesdeltagare. Inför ett event kan du till exempel fråga om vad de skulle vilja höra för föreläsare, vilka frågor och ämnen som är relevanta, vilken typ av mat de önskar eller kanske vad de vill ha för underhållning. Starta en fototävling som presenteras i appen där vinnare presenteras under eventet. Du kan även samla in information om vad medarbetare tycker om företagets strategi eller värdeord. Belöna gärna de som engagerar sig för att få ett högt engagemang. 

Under ett möte eller event

Möjligheter med vår mentometer app under eventet

Ta reda på vad dina medarbetare, kunder eller besökare tycker i realtid under eventet. I appen kan deltagare ställa frågor i realtid till moderator eller konferencier som direkt kan se de ställda frågorna i t. ex. en Ipad. Deltagaren kan också rösta, ge direkt feedback på en föreläsare eller ställa frågor direkt i sin smartphone och dessa frågor eller ämnen kan då diskuteras direkt på scenen. Röstningsresultat kan visas i snygga staplar eller diagram direkt i realtid!

Du kan också effektivisera ditt event avsevärt genom att tillgodose deltagarna med program, agenda för eventet och annan värdefull information direkt i eventappen. Skapa en quiz eller annan tävling med vår mentometer app och underlätta och minimera det administrativa arbete en tävling ofta innebär. Alla frågor och resultat på röstning sparas och sammanställs i vårt system.

 

Förslag på engagemang under ett event
Låt deltagare ställa frågor i appen under tiden eller direkt efter ett ämne berörts på scenen, en moderator kan diskutera frågorna på med talare, panel etc.
Få direkt feedback från publiken och låt dem rösta på t ex. stämningen, hissa eller dissa och tycka till om någonting som sägs från scenen.
Utvärdera eller betygsätt ett ämne eller föreläsare direkt på eventet.
Skicka ut en enkät eller utvärdering om eventet under eller direkt efter eventet i appen för hög svarsfrekvens, vänta inte till några dagar efter!

Utvärdering, statistik och data

Vad händer med all insamlad data?

Direkt efter en programpunkt eller efter eventet kan deltagarna i appen skicka feedback och svaren samlas enkelt och snyggt i vårt system. Utvärderingen kan byggas så deltagarna kan svara per programpunkt eller en större enkät med flervalsalternativ eller fritext. För att kunna utvärdera ett event och förbättra är insamling av data viktig för den som arrangerar ett event. All statistik på röstningar, frågor och utvärdering samlas automatiskt i vårt system där man enkelt kan ta ut den datan som önskas och sammanställa det. Utvärdering är en viktig pusselbit för att kunna förbättra framtida event och för att lära känna sin målgrupp ännu bättre än tidigare.

Vill du veta mer? Ring 031-280680 eller läs om
Eventapp

Vill du ha ett kostnadsförslag?