Gamification

Ta ert event till nya höjder!

Med gamification engageras era gäster samtidigt som ni belyser de moment som är viktiga på just ert event. Skapa engagemang genom teambuilding, att delta i en undersökning, nätverka med kollegor i pausen eller besöka ett ”information-booth” – och i anslutning samlar deltagarna poäng som visas i eventappen!

Skapa ett effektivt möte tillsammans med vår eventapp och NFC-teknik!

Ge eventet en buzz

Skapa effektiva möten genom att deltagaren via en prestation når ett resultat. Det är bara kreativiteten som sätter gränserna hur ni kan “gamifiera” ert nästa event och vilken information ni vill samla in. Gästerna kan enkelt i eventappen se både sina egna poäng men också en topp 10 scoreborad för alla deltagare.

Poängsättning

  • Logga in i eventappen
  • Nätverka med kollegor
  • Registrera besök vid utställare
  • Svara på surveys
  • Checka in på stationer
  • Svara på frågor
  • Ladda upp profilbild
  • Ladda upp bild i bildgalleriet
  • Like:a annan deltagares bild

Digital kommunikation

Gamification bidrar inte bara till ökat engagemang och kommunikation deltagare och arrangör emellan. Genom gamification kan ni imponera på era deltagare och belysa att ni ligger i digital framkant. Visa att ert varumärke är näst intill synonymt med innovation och uppfattas som en modern aktör på marknaden.

Custom-lösningar

Hitta på egna poängdelar som stämmer överens med ert företags visioner. Belys värdet av företagets hälsa genom t ex en stegräknare eller uppmärksamma företages CSR arbete och låt deltagarna enkelt donera till ert valda välgörenhetsinitiativ!


Eller gör en produktrelease där varje poäng ger en öppnad ruta i Kayak Challengen som slutligen visar bild på produkten.

Det mesta går att lösa och vi är inte omöjliga, här är det bara fantasin som sätter gränser!

Vill du veta mer? Ring 031-280680 eller läs om
Statistik & rapporter

Vill du ha ett kostnadsförslag?