Undersökning event

Utvärdera era event

För att kunna ta riktiga beslut i processen av att skapa, genomföra eller utvärdera ett event krävs det relevant information att utgå ifrån. Att sätta upp mål eller frågeställningar som ger er svar på rätt frågor kräver ett effektivt och smart sätt för insamlingen av denna information. Här kan vi på Guestlogic hjälpa er genom att se till att ni kan samla in den information ni önskar, både från deltagare och data vi kan hämta hem från vår eventapp, eventhemsida eller via länkar.

Undersökning innan eventet

För att säkerställa att deltagarna får den bästa möjliga erfarenheten av ert event kan det vara en god idé att samla in information redan innan eventet. Man kan till exempel skicka ut ett formulär i samband med att personen ifråga tackat ja till eventet. Du kan ställa frågor eller låta deltagarna rösta om allt ifrån vilken mat dem föredrar, vilka ämnen man önskar diskutera på konferensen eller vilka föreläsare man skulle vilja se. På så vis får vi ett underlag demokratiskt baserat på vad våra deltagare föredrar och våra chanser för ett lyckat event ökar avsevärt.

Undersökningar under eventet

För att ett event ska flyta på under utförandet är det att föredra att kunna få viss information i realtid. Detta möjliggör att du kan kolla av status på exempelvis hur många som anlänt till eventet eller liknande. Du får då en tydlig bild av vart ni ligger i planeringen och kan kommunicera detta till exempelvis en konferencier som ska önska alla välkomna eller om köket behöver veta när maten ska börja serveras. Vår eventapp kan användas för att deltagare skall rösta eller tycka till om någon fråga, de kan även skriva in frågor till moderator eller arrangör under föreläsningar eller under själva eventet.

Undersökningar efter eventet

När ett event är över är det av högsta vikt att få med sig så mycket värdefull information från deltagare som möjligt. Få feedback och input för att inför nästa event göra eventet ännu bättre! Publicera snabbt och enkelt en utvärdering i event-appen redan innan evenets avslut eller skicka ut ett tack-mail direkt efter eventet med en länk till utvärderingen. All information och svar sammanställs i vårt system och kan enkelt exporteras i PDF:er eller excel för närmre utvärdering och förbättring.