Social aktivering med interaktiva montrar

Deltagarregistrering

För att delta på eventet registrerar sig deltagaren enkelt med sitt Facebook-, Instagram- eller Twitterkonto. Detta gör att de kan dela sina aktiviteter på sociala medier och på så sätt skapa en rolig och positiv spridning av eventet.


Gör det enkelt för era deltagare

Om eventet har ett stort antal aktiviteter och incheckningspunkter är NFC-teknik det ultimata valet för att allt ska fungera friktionsfritt. När deltagaren registrerar sig tilldelas de ett personligt NFC-armband som används för att initiera de olika aktiviteterna under eventet. Även QR-koder är möjligt att använda för detta. Med ett NFC-armband genomförs aktiviteten snabbt med en enkel ”one-tap” på varje station.


Dela upplevelsen med andra på sociala medier

Skapa ”buzz” runt ert event genom att sätta upp interaktiva skärmar där deltagarna kan ta ett foto och dela med andra på sociala medier.

För att aktivera montern använder man sitt NFC-armband eller scannar sin QR-kod, tar ett foto, lägger till en bildtext, hashtagar och delar på sociala medier såsom Facebook, Twitter eller Instagram.
Filter och bakgrund kan designas så att det motsvarar eventets tema eller varumärke och adderas automatiskt på alla bilder.


Låt era gäster vara DJ

Med en Spotify-monter kan deltagaren söka efter sina favoritlåtar och skicka dem till eventets DJ som spelar dessa under eventet. Det skapar ett enkelt engagemang och glada miner när tonerna från favoritlåten fyller lokalen. En spellista skapas också som kan delas på sociala medier.

 


Uppmuntra era deltagare att aktivera sig

Uppmuntra era besökare till ett större engagemang genom att addera ett unikt värde på respektive aktivitet. Användarna samlar poäng baserat på antal utförda aktiviteter och moment under event. Skapa ett minimivärde för att garantera fullföljd aktivering och möjlighet att påverka besökaren.

Avvänd sedan vår eventapp där besökare kan se poängställning samt genomföra köp av ex. giwe aways. I appen erhålls sedan kvittering som visar vilket pris gästen har rätt att kvittera ut.