mentometer app

Gör något innovativt och nytt på ert nästa event, skapa interaktion och engagemang med Guestlogic och vår mentometer app för event.

I och med att vi äntrat en epok i digitaliseringens tecken är det hög tid att slopa handuppräckning eller små handklippta lappar och istället låta deltagaren rösta, ge feedback eller ställa frågor direkt i sin smartphone.

Användningsområdena är många men gemensamt för dem är att det har en positiv påverkan på engagemanget från gästerna. Läs mer nedan om hur vi kan digitalisera ert nästa event med vår mentometer app.

Engagera publiken
Vid ett större seminarium eller liknande är det svårt för en konferencier att engagera publiken. Med en mentometer app för event kan publiken enkelt ställa frågor, ge feedback eller rösta och även den blyge kan komma till tals. Detta skapar förutsättningar för ett levande och dynamiskt seminarium då man enkelt kan varva med frågor i realtid och vid undersökningar blir resultatet intressant och av hög validitet då publiken själva står för statistiken. Du kan också effektivisera ert event avsevärt genom att tillgodose deltagarna med program och agenda för eventet och annan värdefull information direkt i er event app.

Mentometer app och tävling
Skapa en quiz eller annan tävling med vår mentometer app. Underlätta och minimera det administrativa arbete en tävling ofta innebär och låt bli att damma av förlegade tipspromenader. Efter sammanställningen av resultaten kan deltagarna gå in i webb-shopen som man kan integrera i eventets app och välja sina priser eller så kan resultatet visas på storbild under en prisutdelning. Det är bara fantasin som sätter gränserna för att skapa roliga upplevelser, engagerande tävlingar eller helt enkelt smarta lösningar för att effektivisera med vår mentometer app för event.

 Digitalisera era möten
Vid större möten eller konferenser är det lätt att man drar upp på beslutsprocesser eller lägger mycket tid på att samla in feedback eller åsikter om olika frågor. Med en mentometer app för event kan man både enkelt och effektivt stämma av vad samtliga deltagare tycker och på så sätt skapa effektiva möten. Vid ett företagevent kan man också skapa en teambuildingaktivitet i vår mentometer app och på så vis engagera och skapa rolig interaktion deltagarna emellan.

Statistik med mentometer app
För att kunna utvärdera ett event och skapa insikter för förbättring är insamling av data fundamentalt för den som arrangerar ett event. Resultat och statistik från mentometer appen kan till exempel visas i realtid på storbild eller sammanställas och presenteras i samband med att man presenterar vinnaren av en tävling eller helt enkelt som värdefull statistik för arrangören. All data sammanställs i prydliga diagram och grafer och kan enkelt projiceras upp på storbild eller exporteras till önskade mottagare.

Läs med om vår mentometer app här >> 

Comments are closed.