Feedback event med Guestlogic

En förutsättning för att utvecklas som eventplanerare är att kunna möjliggöra en insamling av feedback event, framförallt ifrån deltagarna. Först då kan vi avgöra vad vi behöver utveckla och förbättra till nästa event men också vad vi kan känna oss trygga med.

Det finns många olika alternativ för att samla in feedback på event, men låt oss för gudsskull skippa skrynkliga papperslappar som nästan maniskt kastas i ansiktet på gästerna. Diskret knycklas dem ned i handväskan eller så får någon vänlig själ spendera en kvart med att hitta en slät yta att skriva på. Digitalisering har möjliggjort att vi kan sköta detta direkt på eventhemsidan, i er eventapp eller helt enkelt skicka ut en länk till deltagarna över mail.

Röstning eller fritext
När du kommit fram till vad för feedback du önskar kommer vi lätt att kunna utforma er enkät med enkla frågor där deltagaren fyller i färdiga svarsalternativ. Här gör vi det väldigt enkelt för gästen och ökar våra chanser till en hög svarsfrekvens. Vi kan även välja att låta gästen beskriva med egna ord, här minimerar vi risken för alltför generella frågor och kan få reda på om det varit något specifikt att anmärka på. Kanske får vi här en lite

Det kan vara svårt att dra slutsatser ifrån ett underlag som säger att 70 % tyckte att eventet var ”bra” eller liknande. Se till att lägga ner tid och energi på att hitta relevanta och bra frågor som skapar ett användbart underlag för ert nästa event. Statistiken är sedan lätt att exportera för att skicka till samtliga arrangörer eller att projicera på projektor.

Även all data som samlas in under eventet i form av inbjudningar, aktiviteter med incheckningar eller annan form av interaktion samlas också automatisk vilket gör att även detta samlas i prydliga diagram och grafer för att kunna användas till utvärdering. feedback event

Läs mer om statistik och rapporter för event eller kontakta oss så berättar vi mer!

Comments are closed.