guestlogic event app guest management

Hitta inte bara ett eventsystem som löser dina problem, hitta ett system som överträffar dina förväntningar. Täck olika delar av ett event och digitalisera för att förenkla och effektivisera. Vi på Guestlogic är specialister på det som rör deltagarna på ett event, det finns andra som arbetar med körscheman och planering och andra kan till exempel vara specialister på olika typer av betallösningar eller biljettsystem.

Det finns både fördelar och nackdelar med att välja antingen ett övergripande eventsystem som sköter samtliga delar av eventet eller att plocka just de delar man har behov av eller vill prioritera. Ett övergripande eventsystem kan vara väldigt smidigt då du slipper flera leverantörer men kan lätt tappa i kvalité då de har många saker de försöker vara bra på. Ett eventsystem som är specialiserat på en viss del kan å andra sidan lägga sin fulla ansträngning på att göra det riktigt bra.

Varför ett eventsystem?
Till stor del har eventsystem att göra med att man behöver digitalisera delar av event när det blir ett större antal deltagare. Om det är ett större antal personer och samtidigt många olika aktiviteter kan det vara enklare att ha allting realtidsuppdaterat i ett digitalt system.

Det är också en väldigt naturlig del av digitaliseringen, inte bara för att effektivisera utan även för att imponera. Vi vill ju självklart skapa ett minnesvärt event och då vill vi att innovativa och moderna lösningar och roliga attribut ska imponera på deltagarna. På så vis framstår ju det företag eventet ämnar promota som ett framåt och innovativt företag.

Eventsystem för deltagarhantering

registrering-anmalan-event-guestlogicDeltagarhanteringen är en väldigt stor del av det administrativa ett event kräver. Det kan vara både de tjänster vi erbjuder som ämnar underlätta och spara tid såsom anmälning eller betalning. Det kan också vara tjänster som ska engagera deltagare på ett roligt sätt. Vill du veta mer om hur du kan förändra deltagarhanteringen på ditt nästa event?

Klicka här och kontakta oss på Guestlogic eller läs mer om oss här

Comments are closed.